Antwark

Antwark doet onderzoek naar talenten, arbeidsmogelijkheden en geeft loonwaarde advies.

Wij zijn er voor cliënten (jongeren) met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat iedere burger moet én kan participeren naar vermogen is het belangrijk om de juiste richting te bepalen en een passend traject te adviseren.

Antwark doe dit middels de inzet van verschillende gevalideerde instrumenten (Dariuz) die op verschillende momenten in het participatietraject van de cliënt ingezet kunnen worden: bijvoorbeeld vóór aanvang van een traject om met een goed en onderbouwd advies een passend traject in te kunnen zetten. Maar ook tijdens een lopend traject richting (betaald) werk, om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de cliënt als ‘werknemer’. Op basis van de uitkomsten kunnen er goede keuzes worden gemaakt in verdere begeleiding en bemiddeling richting zo regulier mogelijk werk.

De cliënt wordt actief betrokken bij het hele proces. Daarmee wordt hij/zij aan het denken gezet over het functioneren en de eigen rol in het participatietraject. De uitkomsten geven inzicht in wat nodig is (op alle leefgebieden) wat nodig is om dit succesvol te laten verlopen.

De doelgroepen waar Antwark zich op richt zijn cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt: binnen onderwijs ( VSO/Praktijkonderwijs/VMBO), gemeenten, reïntegratiebedrijven en particulieren.

Antwark is gespecialiseerd in het omgaan met diverse doelgroepen waaronder cliënten (jongeren) met ernstige gedragsproblemen, psychiatrische problematiek en cognitieve beperkingen! Indien nodig wordt de deelnemer persoonlijk opgehaald om de drempel zichtbaar te verlagen.

De gemeente, begeleiders en verwijzers kunnen cliënten aanmelden bij Antwark maar ook de cliënten zelf en/of ouders kunnen contact opnemen met Antwark voor een onderzoek.

Voert u een ESF project uit ? De producten van Antwark zijn voor 50 % ESF subsidiabel !