Privacy Statement

Privacy beleid ANTWARK

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat heeft gevolgen voor onze privacyverklaring. Antwark heeft een nieuwe privacy-statement opgesteld die de vorige privacyverklaring van mei 2016 vervangt.

Antwark ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Antwark. U dient zich ervan bewust te zijn dat Antwark niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Antwark respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

PRIVACY STATEMENT ANTWARK

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Antwark kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Antwark en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Antwark verstrekt. Antwark kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM ANTWARK GEGEVENS NODIG HEEFT

Antwark verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Antwark uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

WAAROM GEGEVENS REGISTREREN ?

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om een goed trajectadvies te kunnen geven. Er worden niet meer gegevens verzameld dan voor dat doel nodig zijn. De gegevens die we krijgen worden ook uitsluitend gebruikt voor trajectadvies en niet voor andere doeleinden.

Als we een dossier over u van een andere organisatie krijgen (bijvoorbeeld uw werkgever, school, gemeente) vallen die gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden ze behandeld met in acht neming van alles wat in deze wet en in de Wet SUWI wordt bepaald.

De gegevens die we over u registreren worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze worden aangeleverd. We verzamelen niet meer gegevens dan voor dat doel nodig is.

HOE LANG ANTWARK GEGEVENS BEWAART

Antwark bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DELEN MET ANDEREN

Antwark verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Antwark worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Antwark gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@antwark.nl. Antwark zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Antwark neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Antwark maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Antwark verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Antwark op via info@antwark.nl. www.antwark.nl  is een website van Antwark en in beheer van ‘de Websiteaanbieder’ te Hengelo.

Vragen en feedback

Dit privacy statement wordt door ons toegepast en geldt zolang het in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de wet AVG  en de Wet SUWI (zo word u nog eens extra beschermd).We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Postadres: Camphuysenstraat 70, 7552 NJ

Vestigingsadres: Hengelo

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61797588  (Enschede)

Telefoon: 06-51229957

E-mailadres: info@antwark.nl

Printversie : Privacy statement Antwark 2018

—————————————————————————————————————

Instrumenten Dariuz

Antwark maakt, bij de aangeboden producten beschreven op de website,  gebruik van instrumenten van Dariuz.

Hoe zit het met de beveiliging van Dariuz Works ?

De site https://dariuz2.wegwijsinwaardering.nl is beveiligd met een SSL. Dit betekent dat gegevens op een veilige manier uitgewisseld en verzonden kunnen worden.

Welke maatregelen neemt Dariuz om de privacy van cliënten te borgen ?

Dariuz hecht zeer veel waarde aan de privacy van de cliënten. We hebben dan ook een groot aantal maatregelen genomen om de privacy te borgen.

De maatregelen in de applicatie:

 • De autorisatiestructuur borgt privacy:
  • Inlogcodes zijn uitsluitend voor gecertificeerde gebruikers;
  • Professionals kunnen alleen in dossiers van het project waarvoor ze geautoriseerd zijn;
  • Eenmalige inlogcodes voor cliënten en/of leidinggevenden verschaffen uitsluitend toegang tot de vragenlijst.
 • Server met database zeer goed beveiligd:
  • ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27001 en SAS 70 Level II gecertificeerd.

De maatregelen in onze werkwijze:

 • Demo’s en trainingen vinden plaats in een aparte omgeving (op een aparte server), met uitsluitend fictieve casuïstiek.
 • Dariuz Works® verwerkt uitsluitend die gegevens van cliënten voor wetenschappelijk onderzoek, waar de betrokken cliënt informed consent heeft gegeven;
 • Er wordt altijd anoniem en groepsgewijs gerapporteerd (dus niet herleidbaar naar een persoon).
 • Uitsluitend de medewerkers van Dariuz en de applicatiebouwer hebben toegang tot de database. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht (via arbeidsovereenkomst of een Non Agreement Agreement).