Waarom Antwark

Ik ben van mening dat iedereen moet kunnen participeren in onze maatschappij binnen zijn/haar mogelijkheden. Bij voorkeur in een zo normaal mogelijke setting (reguliere arbeidsmarkt). De gevolgen van de politieke keuzes m.b.t. dit thema zullen steeds meer zichtbaar worden.

Om maximale participatie te kunnen realiseren is het van belang dat de verantwoordelijke gemeenten de meest kwetsbare doelgroep zorgvuldig benaderen en een passend traject aanbieden. Deze doelgroep heeft recht op specifieke aandacht op weg naar een plaats in de actieve samenleving (werk- dagbesteding – school….)

Mijn ruime ervaring met, én kennis over, de kwetsbare doelgroep met psychische problematiek, laag niveau en/of aanwezige gedragsstoornis stelt mij in staat om de gemeenten/scholen te ondersteunen bij het adviseren voor een passend traject voor deze doelgroep. Elke cliënt krijgt een persoonlijk gesprek én een rapport op basis van de inzet van een gevalideerd instrument(en): Dariuz.

De primaire focus van Antwark ligt op het screenen van kwetsbare cliënten ter voorbereiding op het goed reïntegreren in de maatschappij (quickscan). De producten zijn beschikbaar voor gemeenten, sociale werkvoorziening, reïntegratiebedrijven, scholen en particulieren.

Antwark doet meer……..!

  • Antwark stuurt ook (vernieuwende) projecten aan bij onderwijs (scholen), gemeenten en non-profit organisaties. Dit kan zijn als projectleider en/of consultant.

 

  • Antwark geeft training t.b.v. werkprogramma Aan de Slag (st. 180)