Bedrijven

Antwark doet onderzoek naar talenten, arbeidsmogelijkheden en geeft loonwaarde advies aan cliënten (jongeren) met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Omdat iedere burger moet én kan participeren naar vermogen is het belangrijk om de juiste richting te bepalen bij cliënten. Dit onderzoek kan op verschillende momenten in het participatietraject worden ingezet: bijvoorbeeld vóór aanvang van een traject om met een goed en onderbouwd advies een passend traject in te kunnen zetten. Maar ook tijdens een lopend traject richting werk, om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de cliënt als ‘werknemer’ . Op basis van de uitkomsten kunnen er goede keuzes gemaakt worden in verdere begeleiding en bemiddeling richting regulier werk.

De cliënt wordt actief betrokken bij het hele proces. Daarmee wordt hij/zij aan het denken gezet over het functioneren en de eigen rol in het participatieproces. De uitkomsten geven inzicht in wat nodig is om dit participatietraject succesvol te laten verlopen.

Antwark heeft vijf producten die toepasbaar zijn binnen het onderwijs (bijv. VSO / Praktijkonderwijs), gemeenten, bedrijven, reïntegratiebedrijven en particulieren.

Voor het onderzoek worden gevalideerde instrumenten van Dariuz ingezet.

 

Doelgroep: Cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt: voortijdig schoolverlaters (VMBO-MBO), werkloze jongeren zonder plan, bijstandsgerechtigden, uitstroom praktijkonderwijs/VSO……

Werkwijze: Antwark is gespecialiseerd in het omgaan met diverse doelgroepen waaronder cliënten (jongeren) met ernstige gedragsproblemen, psychiatrische problematiek en cognitieve beperkingen! Indien nodig wordt de deelnemer persoonlijk opgehaald om de drempel zichtbaar te verlagen.                                                                                                                                                                  De gemeente, begeleiders en verwijzers kunnen cliënten aanmelden bij Antwark maar ook de cliënten zelf en/of ouders kunnen contact opnemen met Antwark voor een onderzoek.

Producten: Antwark heeft een aantal producten beschikbaar die op maat kunnen worden ingezet voor uiteenlopende doelgroepen en organisaties.

De gevalideerde instrumenten van Dariuz worden hiervoor ingezet.

  •  Antwark Quickscan
  • Antwark GoodStart4work
  • Antwark Scan4work
  • Antwark Scan4school  (scholen)
  • Antwark Scan4company