Antwark Scan4company

Antwark   Scan4company  (competentieprofiel en indicatie loonwaarde voor medewerkers bedrijven) De 26e Fte !! (Quotumwet)

Bedrijven die medewerkers in dienst hebben of willen nemen die niet voldoen óf kunnen voldoen aan de gestelde loonwaarde voor de functie : de 26e Fte in het kader van de uitvoering Banenafspraak (Quotumwet).  Om deze medewerkers voor het bedrijf te behouden óf een potentiele medewerker in dienst te nemen is het van belang om duidelijk te hebben welke competenties de medewerker heeft en wat zijn/haar indicatie loonwaarde is.

Uitvoering:

De medewerker vult online een vragenlijst in over o.a. het functioneren op de werkplek.  Zijn/haar leidinggevende vult online eenzelfde vragenlijst in.                                                                                     De resultaten worden naast elkaar in een overzicht gezet Daarnaast wordt er ook informatie gegeven over de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn omgeving die het werktraject kunnen beïnvloeden.

Het gevalideerde instrument ‘Assessment’ van Dariuz wordt hiervoor ingezet.

Binnen één dag ontvangt de medewerker en het bedrijf een uitgebreid rapport.

Het rapport geeft inzicht in:

-Competenties van de cliënt

-Arbeidskansen en belemmeringen

-De benodigde werkaanpassingen

-Indeling op de participatieladder en de SW werkladder

-Advies loonwaarde en reële loonkostensubsidie

-De mate van ontwikkeling van de medewerker

-Visie van de medewerker zelf.