Antwark GoodStart4work

GoodStart4work (uitgebreide intake & diagnose)

Dit is een brede ‘foto’ van de (situatie van de) cliënt : wie is hij/zij en wat past het beste op het gebied van optimale participatie (werk) ?

Vooraf wordt bepaald tot welke doelgroep de cliënt behoort. De type vragenlijst die wordt ingezet is op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt:

  1. < 2 jaar werkloos en geen ernstige problematiek
  2. > 2 jaar werkloos en ernstige problematiek
  3. Actief in een re-integratie traject of WSW
  4. Reïntegratie 1e/2e spoor

Uitvoering: De cliënt vult online een passende vragenlijst in. Antwark analyseert vervolgens de rapportage en voert een persoonlijk gesprek met de cliënt. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. De verzamelde informatie leidt tot een definitieve diagnose en een plan van aanpak.

Het gevalideerde instrument ‘Diagnose’ van Dariuz wordt hiervoor ingezet.

 

In het rapport komen de volgende onderwerpen aan bod:

-Trede op de participatieladder en afstand tot de arbeidsmarkt

-Kwalificaties, persoonlijkheid, motivatie en interesses, gezondheid, sociale omgeving, maatschappelijke factoren

-Belangrijkste kansen en mogelijke obstakels

-Advies voor vervolgstappen, trajecten en begeleiding

-Conclusies over begeleidingsbehoefte (zelfredzaamheid) van de cliënt

-Advies over noodzaak verdiepende diagnose door arts of GZ psycholoog