Home

Antwark doet onderzoek naar talenten, arbeidsmogelijkheden en geeft loonwaarde advies.

Antwark is gespecialiseerd in het omgaan met diverse doelgroepen waaronder cliënten (jongeren) met ernstige gedragsproblemen, psychiatrische problematiek en cognitieve beperkingen! Indien nodig wordt de deelnemer persoonlijk opgehaald om de drempel zichtbaar te verlagen.

De gemeente, begeleiders en verwijzers kunnen cliënten aanmelden bij Antwark maar ook de cliënten zelf en/of ouders kunnen contact opnemen met Antwark voor een onderzoek.

Voert u een ESF project uit ? De producten van Antwark zijn voor 50 % ESF subsidiabel !

Bekijk cases