Dirkje Posthuma

Na jarenlang in loondienst te hebben gewerkt wil ik mijn eigen visie op het actuele thema arbeidstoeleiding voor kwetsbare cliënten (participatiewet) ten uitvoer brengen.

Ik ben een gedreven projectmanager en trainer die beschikt over het talent om mensen te motiveren. Arbeidstoeleiding voor kwetsbare cliënten is het thema waar mijn kennis en ervaring ligt !

Vanuit visie werk ik toe naar een hoog uitvoeringsniveau op de werkvloer. Kwaliteit en resultaat staan daarbij centraal. Het samenwerken met directe collega´s en mijn netwerk is daarbij van wezenlijk belang.

Ik ben creatief, besluitvaardig, doortastend en een kei in het organiseren en implementeren.

 

Aanbeveling LinkedIn profiel Dirkje Posthuma / ‘Antwark’

Jeroen Gerrits GZ en jeugdpsycholoog 2014

Dirkje ken ik als een recht door zee collega, die snel de grote lijnen ziet en kan ‘helikopteren’ boven het gebied om vervolgens voortvarend en gedreven zaken vanaf de grond neer te zetten. Kwaliteitverbetering is altijd haar doel, ze is in staat kansen te vinden voor jongeren die weinig kansen hebben en is zeer creatief in het vinden van de juiste match. Ik heb heel veel respect voor haar betrokkenheid en organisatietalent. Ze zal nooit om zaken heen draaien en komt snel en efficiënt to the point. Bovendien is ze ook heel prettig in de omgang.

Christa Reesink, collega 2013

Dirkje Posthuma is een integer mens en zeer deskundig in haar vakgebied. Het was prettig met haar samen te werken vanaf het eerste moment