Antwark Scan4work

Antwark Scan4work (competentieprofiel en loonwaarde advies)

 

Indien een cliënt min. 20 dagen stage loopt kan Antwark onderzoek doen naar het functioneren van de cliënt als werknemer. Het brengt het daadwerkelijke gedrag op de werkplek betrouwbaar in kaart en geeft werkbare inzichten. Het maakt duidelijk hoe de cliënt presteert binnen een leerwerkomgeving. De uitkomsten maken het makkelijker om keuzes in verdere begeleiding en bemiddeling richting regulier werk te maken.

Uitvoering:

Bij dit onderzoek vullen zowel de cliënt als de werkgever/stageverlener online een vragenlijst in. Dit neemt ongeveer 1 uur in beslag. Antwark faciliteert en organiseert dit proces.                                   De resultaten worden naast elkaar in een overzicht gezet. Daarnaast wordt er ook informatie gegeven over de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn omgeving die het werktraject kunnen beïnvloeden.

Het gevalideerde instrument ‘Assessment’ van Dariuz wordt hiervoor ingezet.

Het rapport geeft inzicht in:

-Competenties van de cliënt

-Arbeidskansen en belemmeringen

-De benodigde werkaanpassingen

-Indeling op de participatieladder en de SW werkladder

-Advies loonwaarde en reële loonkostensubsidie

-De mate van ontwikkeling van de cliënt

-Visie van de cliënt zelf.