Conclusies onderzoek ‘werken met een beperking’

Verdringing op arbeidsmarkt voor mensen met beperking

De Participatiewet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt tussen mensen met een beperking. Mensen met een beperking die niet zijn opgenomen in het doelgroepenregister, komen nu moeilijker aan een baan. Dit blijkt uit een enquête van het KRO-NCRV-programma De Monitor en brancheorganisatie OVAL onder honderd reïntegratiebedrijven. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Klijnsma nieuwe maatregelen aan om deze verdringing te voorkomen. De VGN hoopt dat deze maatregelen snel worden ingevoerd zodat alle mensen met een beperking gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Continue reading “Conclusies onderzoek ‘werken met een beperking’”