Nieuwe aanpak ex-gedetineerden: Work-Wise direct

Work-Wise Direct zorgt voor succesvolle terugkeer in maatschappij !

Stichting 180 begeleidt via Work-Wise Direct de komende tweeënhalf jaar 150 ex-gedetineerden naar werk of opleiding. Deze opdracht is onderdeel van een prestatiecontract dat het ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO, Start Foundation en Oranje Fonds hebben opgesteld in een zogenoemde Social Impact Bond. 180 voert de opdracht uit in samenwerking met Restart en Exodus.

Antwark doet mee en levert een inhoudelijke bijdrage !

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO, Start Foundation en Oranje Fonds zijn een innovatieve samenwerking gestart om ex-gedetineerden aan het werk te helpen en zo recidive te verlagen. Deze samenwerking is tot stand gebracht door Society Impact. De partijen maken gebruik van een innovatief financieringsinstrument: een Social Impact Bond (SIB). Work-Wise Direct (bestaande uit Stichting 180, Restart en Stichting Exodus Midden Nederland) is uitvoerder van het project. Samen zetten de partners zich in een succesvolle terugkeer van ex-gedetineerden naar de maatschappij. De vandaag ondertekende SIB is de eerste landelijke in Nederland.

Jaarlijks worden circa 40.000 volwassen gedetineerden ingesloten in een gevangenis. Voor een geslaagde re-integratie is een vast inkomen cruciaal. Maar met een detentieverleden is het moeilijk om werk te vinden. Het behouden van een baan is doorgaans even lastig. Er is sprake van een grote afstand tot de arbeidsmarkt, veelal in combinatie met problemen op het gebied van huisvesting, schulden, sociaal netwerk en zorg.  Het risico op recidive wordt hierdoor vergroot.

In de SIB ‘Werk na Detentie’ worden in een periode van 2,5 jaar 150 ex-gedetineerden naar werk of een opleiding begeleid. Ze krijgen vanuit Work-Wise Direct hulp en intensieve begeleiding bij wonen, schulden en zorg. Het gaat om gevangenen met een straf van maximaal 12 maanden.

Methodiek Aan de Slag : Antwark doet mee……

Met deze Work-Wise Direct interventie moet er 25%-30% minder beroep gedaan worden op een uitkering. Daarnaast moet een recidive-vermindering van 10% worden gerealiseerd. De uitvoerders hebben vertrouwen in een goed resultaat. Irma van der Veen: “We bieden ex-gedetineerden een langlopende aanpak op maat. We werken met een nieuwe combinatie van expertise en netwerken om hem of haar naar werk te begeleiden én te zorgen dat hij of zij het werk duurzaam houdt. Die mix bestaat uit de erkende gedragsinterventie ‘Aan de Slag’, de inzet van arbeidsmarktspecialisten met een groot bedrijvennetwerk en de inzet van zorgprofessionals met ruime ervaring met deze doelgroep.”

Antwark neemt deel aan SIB Work-Wise direct middels een inhoudelijke bijdrage aan het project. Zij neemt de taak van Interventiecoach Aan de Slag op zich die in dit project verantwoordelijk is voor de programma integriteit. Zij waarborgt dat de gedragsinterventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld.                 Zij toetst de variantkeuze en de ingediende actieplannen. Op verzoek van de projectleider ondersteunt, coacht en superviseert zij de trajectbegeleiders.

Financiering : SIB

Start Foundation, ABN AMRO en Oranje Fonds leveren de voorfinanciering voor Work-Wise Direct: 1,2 miljoen euro. Work-Wise Direct gaat vanaf vandaag  met de deelnemers aan de slag. Doelstelling bij deze SIB is dat er 25-30% minder beroep gedaan wordt op een uitkering ten en dat de recidive met 10% wordt verminderd. Als Work-Wise Direct hierin slaagt, betaalt het Ministerie van Veiligheid en Justitie vanuit de behaalde besparingen de investeerders terug. Als er geen besparingen worden gerealiseerd, betaalt het Ministerie niets uit.

Een win-win-win-situatie dus. Waarbij  kosten worden bespaard voor de samenleving en er minder overlast of criminaliteit plaatsvind. Terwijl  investeerders en andere betrokken partijen zijn uitgedaagd om een oplossing te realiseren met maatschappelijke impact.

Irma van der Veen, directeur 180: “De mensen die we via Work-Wise Direct helpen hebben een flinke afstand tot de arbeidsmarkt, regelmatig in combinatie met serieuze gedragsproblematiek. Vaak ontbreekt het hen aan allerlei vaardigheden die je als werknemers nodig hebt voor het krijgen en behouden van een baan. Wij zorgen dat ze deze vaardigheden kunnen aanleren en toepassen.”