Antwark Quickscan

Middels een QuickScan krijgt de cliënt inzicht in zijn/haar arbeidspotentieel en laten we zien wat nodig is om dit arbeidspotentieel te realiseren. Antwark geeft advies over vervolgstappen, trajecten en begeleiding richting loonvormend werk. De indeling op de Participatieladder wordt ook vermeld. Dit is dé start om, in een korte tijd, duidelijk te hebben wat de kansen en mogelijke obstakels zijn van de cliënt richting de arbeidsmarkt. Het gevalideerde instrument ‘de Wegwijzer’ van Dariuz wordt hiervoor ingezet.

Uitvoering:

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

    • Deel 1: een korte kennismaking met de cliënt die aansluitend een vragenlijst invult.
    • Deel 2 :een persoonlijk (eind-)gesprek met de cliënt waar dieper wordt ingegaan op de ingevulde vragenlijst.
    • Deel 3 (optioneel) : ‘meewerken in een bedrijf’ (3 á 4 uur) waar de praktijkbegeleider een eerste indruk krijgt van de basale werknemersvaardigheden van de cliënt vastgelegd in ‘praktijkevaluatie’

 

De cliënt vult online een passende vragenlijst in. Antwark analyseert vervolgens de rapportage en voert een persoonlijk gesprek met de cliënt. De verzamelde informatie leidt tot een definitief rapport met een plan van aanpak.

In totaal duurt het onderzoek ongeveer 2 uur (deel 1 en 2). De uitgebreide versie, met praktijkcomponent, (deel 3) neemt ca. 6 uur in beslag.

Het gevalideerde instrument ‘de Wegwijzer’ van Dariuz wordt hiervoor ingezet.

Het rapport geeft inzicht in:

– Arbeidspotentieel / afstand tot de arbeidsmarkt

– Trede Participatieladder

– Hoe arbeidspotentieel te realiseren: kansen en belemmeringen

– Zelfredzaamheid

– Sociaal isolement

– Arbeidsmarkt: richting werksoort met bijzonderheden en evt. werkaanpassingen

– Typering als werknemer