Antwark Scan4school

Antwark Scan4school     (opstellen competentieprofiel en indicatie loonwaarde voor leerlingen)

Als leerlingen de school gaan verlaten, óf op het punt staan om deze stap te gaan zetten, krijgen ze te maken met de gemeente. Deze voert namelijk de participatiewet uit voor inwoners die o.a. een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en loonwaarde kunnen verdienen. Om de leerlingen een doorlopende lijn naar de arbeidsmarkt te bieden is een goede overdracht van school naar de gemeente van groot belang. Deze informatie bestaat uit o.a. een overzicht van de ontwikkelde  competenties en wat de indicatie loonwaarde is.

De gemeenten zullen dus veel waarde hechten aan de informatie omdat de uitkomsten van het rapport aanknopingspunten kan bieden om een goed traject aan te bieden én zal ook zeker tijdswinst opleveren: ze hoeven zelf geen uitgebreid onderzoek te doen….

Uitvoering:

De leerling die zelfstandig extern stage loopt (min. 1 maand) in een regulier bedrijf/organisatie vult online een vragenlijst in over o.a. het functioneren op de stageplek. Zijn/haar leermeester(praktijkbegeleider) vult online eenzelfde vragenlijst in. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 1 uur in beslag. Antwark faciliteert en organiseert dit proces.                                                           De resultaten worden naast elkaar in een overzicht gezet Daarnaast wordt er ook informatie gegeven over de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn omgeving die het werktraject kunnen beïnvloeden.

Het gevalideerde instrument ‘Assessment’ van Dariuz wordt hiervoor ingezet.

Binnen één dag ontvangt de leerling én de school een uitgebreid rapport.

Het rapport geeft inzicht in:

-Competenties van de cliënt

-Arbeidskansen en belemmeringen

-De benodigde werkaanpassingen

-Indeling op de participatieladder en de SW werkladder

-Advies loonwaarde en reële loonkostensubsidie

-De mate van ontwikkeling van de leerling

-Visie van de leerling zelf.